Jun 23 2016

Június a Magyar Történelemben: Nagy Imre

June 23, 2016

(An English version of this article is available above. A cikk angol nyelven is elérhető)

Június fontos hónap a magyar történelemben, ugyanis ekkor született és halt meg Nagy Imre, az ország sorsát erőteljesen befolyásoló kommunista politikus, az 1956-os forradalom mártírja.

Nagy Imre Igazolványkép/Wikipedia
Nagy Imre Igazolványkép/Wikipedia

Nagy Imre parasztcsalád gyermekeként született 1896. június 7-én, majd húsz éves korában Szibériába került hadifogságba. Miután a bolsevikok átvették a hatalmat, Nagy kiszabadult és belépett az Orosz Kommunista Pártba.

1944-ig, egy rövidebb időszakot leszámítva, Nagy a Szovjet Únióban élt. Miután visszatért Magyarországra, jelentős szerepet vállalt a Magyar Kommunista Párt megszervezésében.

Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után Nagy került az ország élére. 1955-ben azonban lemondásra kényszerült, mivel kommunista párttársai, csak úgy mint Rákosi Mátyás, túlzott jobboldali elhajlással vádolták meg.

1956-ban, népszerűségének köszönhetően újra betölthette a Minisztertanács elnöki pozícióját.

Az 1956-os forradalom kezdetekor Nagy nem kifejezetten támogatta a tüntetők követeléseit, ám később fordulat állt be politikájában, és felszámolta az Állam Védelmi Hatóságot (ÁVH), véget vetett az egypártrendszernek, majd belengette a Varsói Szerződésből való kilépést. Az intézkedések természetessen felbőszítették a Nyikita Hruscsov vezette Szovjet Úniót.

Nagy Imre koncepciós perére 1958. június 9-én került sor Magyarországon. A Nagy ellen megfogalmazott vád a demokratikus Magyar Népköztársaság megdöntésének megszervezése volt. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Nagy Imrét kötél általi halálra ítélte.

1958. június 15-én Nagy végső szavai ezek voltak: "Egyetlen vigaszom az (...), hogy a magyar nép és a nemzetközi munkásosztály felment a súlyos vádak alól, amelyekért nekem életemet kell áldoznom.”

1989. június 16-án Nagy Imrét újratemették, melyen hozzávetőleg 250,000 ember vett részt. Nagy temetése szimbólikus esemény volt, mely a sztálinista diktatúra végét jelentette Magyarorszagon.

 

DONATIONS / PAYMENTS

Find out how you can Donate or pay for books, classes or events.

VOLUNTEER

Interested in Volunteering? Your help is needed. Email us to find out more: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Library Widget

Kossuth Foundation Login